Mottagaren i Kalix är en tvåkanalsmottagare, en Smart Radio SR162 som är köpt från Nav Software i USA.

För att få bra räckvidd är mottagaren placerad på ett berg ca 15 km från Kalix. Antennhöjden blir därmed ca 160 m över havet och räckvidden mer än 100 nm. Antennen är en enkel dipol AV1312 från Aerial OY.

För att överföra NMEA informationen från SR162:an till servern i Kalix där Shipplotter körs så använder jag mig av en RS232 till IP converter från Tibbo, en DS202 som sedan är kopplad till en 5 GHz länk Powerstation 5. Länkhoppet är ca 15 km till en likadan Powerstation 5 som sedan är kopplad till Servern via Ethernet.

På Seskarö sitter en SR-161 och i Piteå en SR-162. I praktiken är det ingen skillnad på SR-161 eller SR-162 särskilt om man har mer än en mottagare. Alla tre antenner är kommersiella 0dB antenner. Antennen har heller ingen stor betydelse, Radio horisonten är där den är. Det är bara en sak som räknas det är höjden över havet. Det är klart att har man lång kabel så måste den ha låg förlust också. Dessa antenner är anslutna med  30-60 m 7/8" Comflex. Redundansen är mycket bra mellan de 3 platserna och det märks inte om en mottagare faller i från, knappast heller om två gör det. Hela Bottenviken täcks in i alla fall.

              

Tibbo DS202               Powerstation 5